Att resa sig upp igen

Never, ever give up. I know it's hard. I know you're fighting and feeling like you're loosing. I know, because I do. This morning I experienced yet another medical backlash (not diabetes related though), and I'm starting to wonder how much a person can take. But I'll get through it, and whatever you're experiencing - so will you. We won't let the backlashes win. We might fall seven times, but we will stand up eight. 

 
Ge aldrig, någonsin upp. Jag vet att det är svårt. Jag vet att du kämpar och att det känns som att du förlorar. Jag vet, för så känner jag. Imorse genomgick jag ytterligare ett medicinskt bakslag (dock inte diabetesrelaterat), och jag börjar fundera över hur mycket en person klarar av. Men jag kommer ta mig igenom det, och vad än du går igenom - så kommer ud också göra det. Vi kommer inte låta bakslagen vinna. Vi kanske faller sju gånger, men vi reser oss upp åtta.
 
Dagens inlägg på Instagram (@diabetesia.se). Ibland är livet tufft. Ibland lättare. Men det handlar inte om hur många gånger vi faller - utan om att vi alltid reser oss upp efteråt.
 
Trevlig fredagskväll, allihop! 
 
__________________________________________
 
Blodsocker i skrivande stund: 11,8 mmol/liter.
0 kommentarer